стихове

Самодивите си тръгват

Облечи това небе
От самота по теб момиче,
човъркам раните на враните
и белите и черните.
И днес угасям свещ за теб,
зората на страха е близо,
а ти си грозно гола
Облечи това небе!